HKEVA 客服
一般將在幾小時內回覆
HKEVA 客服
你好!
今日有咩可以幫到你?
Whatsapp 聯絡我們

世界跳繩錦標賽2018

註冊成為HKEVA會員

  • 永久會員 港幣 $580
  • 送贈 HKEVA 專屬訓練衣一件
  • 送贈 護膝一對
立即註冊及報名

現時及過往的合作伙伴